Rotacyjne dmuchawy krzywkowe

Seria R – rotacyjne lobowe

Podobnie jak rotacyjne pompy łopatkowe, pompy lobowe (krzywkowe) również cechuje sprężanie statyczne, choć ich kompresja nie wynika ze zmniejszenia objętości wewnętrznej.

Dwa symetrycznie ukształtowane wirniki obracają się w przeciwnych kierunkach i są zsynchronizowane za pośrednictwem kół zębatych. Ze względu na bezkontaktową pracę i brak użycia oleju lub smaru w komorze sprężania nie ma możliwości zanieczyszczenia pompowanego medium.